Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“

V rámci udržitelnosti projektu NANOcontact byla uspořádána ve dnech 

20. 11. až 22. 11. konference PAPN 2017 "Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017"

jejímž hlavním cílem byla možnost výměny informací a osobních kontaktů mezi průmyslovými firmami a pracovníky vědy a výzkumu a tímto umožnit navázání vzájemné spolupráce v oblasti povrchových nanotechnologických úprav materiálů. Konference se uskutečnila v zasedací místnosti děkanátu (2. patro) Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Doktorand Ústavu fyzikální elektroniky Adam Obrusník získal cenu za nejlepší ústní příspěvek na konferenci ISPC 23

2. cenu za nejlepší přednášku na konferenci ISPC, 23rd International Symposium on Plasma Chemistry, konané od 30.7. do 4.8.2017 v Montrealu, Kanada, získal Adam Obrusník za příspěvek A. Obrusnik, Z. Bonaventura, Sensitivity Analysis and Optimization of a Numerical Model of Helium APPJ Afterglow Using the Elementary Effects Method. (pdf)
 
Blahopřejeme! 

CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

Na Ústavu fyzikální elektroniky vzniklo nové výzkumné centrum CEPLANT, jehož cílem je výzkum a vývoj nových možností plazmových úprav povrchů nejrůznějších materiálů. Firmám, převážně z textilního, dřevařského, sklářského a automobilového průmyslu, v budoucnu poskytne ekonomicky a ekologicky výhodné povrchové úpravy, které jsou schopné nahradit dosud používané chemické látky.

V rámci projektu bylo nebo bude zakoupeno velké množství přístrojů pro povrchové a objemové analýzy materiálů, plazmové úpravy, nanášení ochranných vrstev nebo diagnostiku plazmatu, čímž se naše centrum stalo špičkovým výzkumným střediskem, kde je soustředena high-tech technologie v oblasti nanotechnologií. 

 Centrum bude zaměřeno na:

  • Transfer plazmových technologií do průmyslu
  • Vývoj pokročilých DCSBD plazmových generátorů
  • Vývoj pokročilých plazmových trysek a mikrovlnných plazmových systémů
  • Konzultace a vývoj v oblasti plazmových úprav a pilotní testování nových plazmových zdrojů pro průmysl

 

 

Yaryk

16. 10. 2015 16:53