Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“

byla uspořádána konference v rámci udržitelnosti projektu NANOcontact – partnerské sítě. Uskutečnila se 20-22.11.2017 v zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Hlavním cílem této konference byla možnost výměny informací a osobních kontaktů mezi průmyslovými firmami a pracovníky vědy a výzkumu a tímto umožnit navázání vzájemné spolupráce v oblasti povrchových nanotechnologických úprav materiálů.
 
Konferenční témata
Úprava a modifikace povrchů plazmatem
Modelování a diagnostika plazmatu
Průmyslově zajímavé plazmové technologie
 
Místo konání:
Děkanát Přírodovědecké fakulty - budova 1
Zasedací místnost (2. patro)
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno 
 
Organizační tým:
Mgr. Bohumila Tesaříková
Mgr. Jan Čech, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Hnilica, Ph.D.

Program konference

Pondělí 20. 11. 2017, budova 1, zasedací místnost děkanátu

08:40 – 09:00     Registrace účastníků

09:00                  Slavnostní zahájení konference: prof. Petr Vašina

09:10 – 09:30     Saeed Mirzaei „On the control of mechanical properties of WBC
                           coatings by tailoring their chemical composition“

09:30 – 09:50     dr. Peter Klein „Spoke rotation, merging and splitting in HiPIMS
                           plasma“

10:00 – 12:00     dr. Nikolay Britun, Université de Mons, Belgie „Spectroscopy-based
                           techniques for plasma diagnostics and their applications.“
                           „The time-resolved imaging of the ground state particles in the
                           high-power pulsed magnetron sputtering discharges.“

12:00 – 13:00      Přestávka na oběd

 

13:30  15:30     prof. Vittorio Colombo, Universita di Bologna, Itálie „Endodontic
                            and restorative dental treatments, disinfection“

                            dr. Matteo Gherardi, Universita di Bologna, Itálie „Cold atmospheric
                            plasma processing of materials for biomedical and industrial applications“
       

Úterý 21. 11. 2017, budova 1, zasedací místnost děkanátu 

08:45 – 09:45      prof. Mirko Černák „Unified theory of the streamer initiated gas
                            breakdown“

10:00 – 13:00      prof. Vittorio Colombo, Universita di Bologna, Itálie „RF thermal
                            plasmas (nanoparticle synthesis, process design and optimization,
                            bio applications)“

                            dr. Matteo Gherardi, Universita di Bologna, Itálie „Cancer cell
                            treatment and agricultural applications“

Diskuse účastníků

13:00 – 14:00      Přestávka na oběd

14:00 – 14:30      dr. Tomáš Homola „Roll-to-Roll Low-Temperature (70 °C) Ambient
                            Air Plasma-Fabrication of Inkjet-Printed Mesoporous TiO2 Flexible
                            Photoanodes“

14:30 – 15:00      dr. Jan Čech „Fast measurement of 2D resolved E/N in Hellium CDBD using
                            ICCD camera

15:00 – 17:00      Lab - tour, Plazmochemická laboratoř, budova 7, dr. Zlata Tučeková,
                            Mgr. Jakub Kelar

 

Středa 22. 11. 2017, budova 1, zasedací místnost děkanátu

09:30 – 10:00       Mgr. Matej Fekete „Titanium Atom and Ion Number Density
                             Evolution in Reactive HiPIMS“

10:00 – 12:00       dr. Nikolay Britun, Université de Mons, Belgie „The application
                             of plasma diagnostics to understand the greenhouse gas
                             decomposition in microwave plasma.“ „Characterization of the
                             atmospheric plasma sources by laser-based diagnostic techniques.“

Diskuze účastníků

12:00                     Slavnostní zakončení konference: prof. Petr Vašina

 

Konferenci spolupořádá Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno.