Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Cíle projektu

Smyslem projektu je posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru v oblasti přípravy pokročilých materiálů (nanomateriálů) a povrchových nanotechnologických úprav materiálů. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost a kompetence vzdělávacích institucí vytvořením komunikační platformy mezi jednotlivými institucemi a subjekty soukromého sektoru umožňující efektivní nabídku a přenos informací, včetně včasné a efektivní reakce těchto institucí, na poli nejnovějších vědecko-technologických poznatků na straně jedné a vývojem aktuálních požadavků v aplikační sféře na straně druhé.

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je vzdělávací, informační a kontaktní platforma, která propojí aktivity akademické a podnikatelské sféry. Tato platforma má v zásadě dvě části. První z nich je kontaktní centrum NANOcontact se sídlem na Ústavu fyzikální elektroniky (UFE), Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity, a pak informační a komunikační portál NANOsurfing dostupný prostřednictvím sítě internet.

Vybudovaná platforma umožňuje akademickým a VaV pracovníkům, zejména pak pracovníkům PřF MU, ZČU v Plzni a TU v Liberci, zvýšit své znalosti v oblasti vzájemné spolupráce, přenosu znalostí a transferu technologií. Zefektivnění též jejich edukační činnosti posílením zpětné vazby s aplikační sférou. Umožňuje také inovativním firmám v regionu i v celé ČR získat přístup k informacím o možnostech moderních nanotechnologických úprav a k výsledkům vědecko-výzkumné činnosti získaných v rámci synergických projektů VaV navázáním kontaktů s akademickou i aplikační sférou a jejich využitím pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt také umožňuje studentům oboru Fyzika a management na PřF MU i studentům oborů souvisejících s nanotechnologiemi kontakt s pracovníky úspěšných inovativních firem a průmyslových výzkumných ústavů v ČR i v zahraničí a učí je tak navázat a rozvíjet spolupráci mezi akademickou a aplikační sférou.

Yaryk

5. 8. 2011 9:06