Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Co Vám tento projekt nabízí

Konkrétní formu realizace podpory cílových skupin představuje 7 vzájemně provázaných klíčových aktivit:

Konference 

Každoročně se uskuteční tři konference pro účastníky z cílových skupin. Cílem konferencí a obsahem příspěvků bude informovat cílové skupiny o aktuální problematice aplikací nanoúprav povrchů a souvisejících možnostech navazování spolupráce s institucemi VaV a aplikační sférou při transferu technologií a know-how. Dalším účelem konference je spolupráce a výměna informací s cílem navázat prvotní kontakty mezi cílovými skupinami a aplikační sférou. Tyto konference pak probíhají jako interakční setkání cílových skupin s odborníky z aplikační praxe.

 1. Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramickými a kovovými materiály (PATCMC)
  Tuto konferenci pořadá patner projektu Západočeská univerzita v Plzni, kde se také tato konference uskuteční.
 2. Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicinských povrchů (PANMS)
  Pořadatel této konference je druhý partner projektu Technická univerzita v Liberci. Místo konaní se nachází v Hejnicích nedaleko Liberce (asi 25 km).
 3. Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla
  Třetí konfereci pořádá Masarykova univerzita, hlavní řešitel projektu, v Blansku blízko Brna (asi 30 km).

Vzdělávací semináře 

 1. Seminář "Příklady dobré praxe při vytváření  partnerských sítí mezi VaV institucemi a aplikační sférou" (Brno)
  V tomto semináři získají cílové skupiny informace o způsobech řešení problematiky partnerství a sítí v již existujících sítích domácích i zahraničních. Získají tak přehled o možných postupů a dobrých a fungujících řešeních, které osvědčily svou sílu v dlouholeté praxi i těch, jejichž kvalita se časem neosvědčila.
  Cílem semináře je umožnit cílovým skupinám vyvarovat se počátečních chyb a získat dostatek znalostí pro prohlubování vztahů se svými partnery.  
 2. Seminář "Reálné a aktuální problémy spolupráce s průmyslem" (Brno)
  V tomto semináři získájí cílové skupiny aktuální informace o možnostech spolupráce s průmyslovými partnery jejich potřebách a způsobech, jak čelit překážkám jak na straně cílových skupin, tak mezi cílovými skupinami a aplikační sférou.
 3. Ze těchto seminářů pak také vytváříme studijní materiály.

Workshopy 

"Sdílení potřeb a nabídek spolupráce v rámci akademických institucí, VaV institucí a aplikační sférou"

Workshopy jsou pořádány pro pravidelné setkávání členů realizačního tými a partnerů projektu se členy cílových skupin, jako motivační a rozhodovací setkávání nad aktuálními problémy s nimiž se členové týmu a cílových skupin setkávají při sdílení a nabídce spolupráce v rámci akademických a VaV institucí a aplikační sféry.

Cílem workshopu je zvýšit spolupráci a účast primární cílové skupiny na projektu (nejužší spolupráce mezi institucemi), vypracovat metodické pokyny pro práci s cílovými skupinami, identifikovat dostatečným způsobem jejich aktuální potřeby a vytvořit metodiky vedení klíčové aktivity a pokyny pro tvorbu a podobu (obsah, forma) vzdělávacích materiálů pro cílové skupiny a portálu NANOsurfing.

 

Elektronické sdílení informací a kontaktů pomocí internetového portálu NANOsurfing

Kontaktní centrum "NANOcontact"

Získávání příkladů dobré praxe v rámci stáží VaV pracovníků na institucích VaV a v aplikační sféře

Skácelová

28. 1. 2013 15:42