Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Pro koho je projekt určen

Projekt přímo podporuje následující cílové skupiny:

  • Akademičtí, VaV a další pracovníci, zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem, pracující na Masarykově univerzitě, na Západočeské univerzitě v Plzni a na Technické univerzitě v Liberci.
  • Akademičtí, VaV a další pracovníci, zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem, pracující v akademických anebo vědecko-výzkumných organizací v České republice mimo Prahu.
  • Studenti oboru Fyzika a management a oborů zabývajících se nanotechnologiemi nebo nanomateriály, studující na mimopražské vysoké škole.


To však neznamená, že aktivit budovaných v rámci projektu nemohou využít i další osoby, instituce a podniky.
Je tomu právě naopak. V rámci projektu chceme navázat spolupráci se všemi institucemi a průmyslovými partnery, které by mohly využít výhod těsnějšího sepětí s akademickou a výzkumnou a vývojovou sférou v ČR a na druhou stranu tím umožnit jednotlivcům i celým vědeckým týmům kontakt s partnery, kteří by jejich služeb a výstupů mohli využívat.

Čech

20. 9. 2011 16:15