Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Katedra materiálů

Studium na katedře materiálů

Katedra materiálů zajišťuje výuku v základním i oborovém studiu v bakalářském, inženýrském stupni i v doktorandském studiu.

V studijním oboru "strojírenská technologie" zajišťuje předměty "fyzikální metalurgie" a "koroze a technologie povrchových úprav" a je garantem zaměření "materiálové inženýrství".

V základním studiu zabezpečuje na strojní fakultě předmět "náuka o materiálu I" a "II" i obdobné materiálové předměty na ostatních technických fakultách TUL.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na materiálové inženýrství:

•    tepelné zpracování materiálů (zejména povrchové)
•    zkoušení materiálů
•    povrchové úpravy a tenké vrstvy

•    intermetalika
•    kompozity
•    technická keramika
 

 

Yaryk

5. 8. 2011 11:30