Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Katedra fyziky

Vědeckovýzkumná činnost

Předmětem vědecké činnosti katedry je řešení zásadních problémů z oblasti fyziky plazmatu, plazmochemie, fyziky tenkých vrstev a fyziky pevných látek vznikajících při výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními vlastnostmi a vysokou užitnou hodnotou, které jsou vytvářeny pomocí moderních fyzikálních technologií využívajících zejména výbojové plazma různého typu (DC, RF a MW výboje v kontinuálním a pulzním módu).

Hlavní pozornost je věnována modelování a diagnostice (optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektroskopie s energiovým rozlišením a sondové metody) nerovnovážného plazmatu, studiu procesů vytváření povrchových vrstev metodami plazmové depozice (zejména reaktivní magnetronové naprašování) a jejich modifikace v plazmatu (především nitridace a kombinované techniky), výzkumu a vývoji nových plazmových systémů pro rozprašování materiálů a přípravu vrstev, analýze struktury (rentgenová difrakce), prvkového složení (XRF spektrometrie) a fyzikálních vlastností (mechanické a optické vlastnosti, teplotní stabilita) vytvořených povlaků a studiu termomechanických procesů v materiálech (působení intenzivních zdrojů tepla na materiál, závislost fyzikálních vlastností materiálů na teplotě, vysokoteplotní čidla).

Výzkumná činnost je zaměřena do čtyř oblastí:

  • Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály.
  • Nové tenkovrstvé materiály na bázi ternárních a kvaternárních systémů uhlíku, křemíku, boru a dusíku.
  • Nové plazmové zdroje pro depozici vrstev a modifikaci povrchů.
  • Termomechanické procesy v plazmových technologiích a materiálech.

Yaryk

5. 8. 2011 11:22