Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Seminář

Informace o seminářích:

Ve dnech 20. a 21. září 2012 proběhl v Brně na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity 2-denní vzdělávací seminář. Cílem semináře bylo ukázat, i na základě konkrétních příkladů z praxe, možnosti pro navazování spolupráce s VaV týmy a průmyslovými podniky.

Místo konání:

Areál Přírodovědecké fakulty
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno

Programový  a organizační výbor:

Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
RNDr. Jozef  Ráheľ, Ph.D.

Děkujeme za účast na našem semináři.

Yaryk

25. 9. 2012 13:02