Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Vypracování studijních materiálů předmětu Charakterizace povrchů a tenkých vrstev

Kód projektu:   FRVS/2409/2011
Období řešení:   1/2011 - 12/2011
Řešitel na MU:
  Mihai George Muresan, M.Sc.
   

Anotace

V rámci projektu budou vytvořeny české i anglické studijní materiály a e-learningový kurz k předmětu Charakterizace povrchů a tenkých vrstev. Tento předmět se zaměřuje na studenty magisterského a doktorského oboru Fyzika plazmatu. Je však nabízen i mimo mateřské obory, např. Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika pro víceoborové studium, Fyzika a management a Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Přednáška vysvětluje základní principy fyziky povrchů, interakce různých typů záření s materiály a podává přehled o fyzikálních metodách charakterizace povrchů a tenkých vrstev. Studenty vede nejen k porozumění teoretickému popisu procesů, ale i ke znalostem, které jim umožní se kvalifikovaně rozhodnout jaké metody charakterizace a v jakém sledu použít. Byla zařazena do žádosti Masarykovy univerzity o ECTS label a v případě přítomnosti zahraničních studentů je vyučována v anglickém jazyce. Vytvořené studijní materiály budou k dispozici nejen studentům kurzu, ale i dalším zájemcům prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity.

Skácelová

13. 10. 2011 19:13

Nová laboratorní úloha Přechod z filamentárního do difúzního módu v dielektrickém bariérovém výboji pro výuku předmětu Praktikum

Kód projektu: FRVS/2247/2011
Období řešení: 1/2011 - 12/2011
Řešitel na MU: Mgr. Vadym Prysiazhnyi

Anotace

Snahou tohoto projektu je navržení a sestavení nové laboratorní úlohy do předmětu F8720 Praktikum z fyziky plazmatu pro studenty magisterského studia Masarykovy univerzity a do předmětu Speciální praktikum pro studenty magisterského studia VUT Brno. Zmíněná praktika jsou velmi důležitou součástí v rámci magisterského studia, protože umožňují studentům získat zkušenosti s plazmatem při práci v laboratoři a mohou při ní pozorovat základní vlastnosti tohoto plazmatu. Tyto praktika jsou jediným spojení mezi praxí a získanými teoretickými znalostmi během magisterského studia. V posledních desetiletích fyzika plazmatu zaznamenala rychlý rozvoj jak ve vědě, tak i průmyslu. Navrhovaná laboratorní úloha je v současné době předmětem aktivního studia díky bohatému využití dielektrického bariérového výboje (DBD) v mnoha průmyslových aplikacích. Sestavení této úlohy by proto mělo dát studentům možnost se seznámit a pracovat se zařízením, které odpovídá nejmodernějším plazmo-fyzikálním trendům současnosti.

Skácelová

13. 10. 2011 19:13