Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0019
Období řešení: 3/2010 - 2/2013
Řešitel na MU: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Vysoké učení technické v Brně
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
   

Anotace

Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení schopnosti vysokých škol a vyšších odborných škol spolupracovat s průmyslovou sférou. Předkladatelem a partnery jsou vysoké školy univerzitního typu, vyšší odborná škola, které jsou orientovány na spolupráci s průmyslem v oboru mikroelektronika a nanotechnologie, a průmyslové podniky s rozvinutou výzkumnou základnou. Projekt plánuje vybudovat nástroje podporované ve výzvě, které směřují ke splnění cíle oblasti podpory, zejména vybudováním komunikační platformy, rozvojem vzdělávacích a školicích činností, propagačními snahami vůči průmyslu a široké veřejnosti. Projekt plánuje strukturovat nabídku produktů a připravit akademické pracovníky VŠ a pedagogické VOŠ na intenzivní spolupráci s průmyslem. Současně seznámit studenty uvedených škol s aspekty a specifiky vzájemné spolupráce s využitím nejmodernějších komunikačních prostředků. Součástí projektu je také propagace zúčastněných subjektů a jejich výstupů pro případné odběratele.

Skácelová

13. 10. 2011 19:13

Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity

Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0181
Období řešení: 10/2010 - 3/2013
Řešitel na MU:
doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
   
Spolupracující organizace:
FEI Czech Republic s.r.o.
Hvězdárna a planetárium M Koperníka v Brně
ON SEMICONDUCTOR CZECH
Optika Čivice s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze
   

Anotace

Záměrem projektu je komplexní inovace prakticky zaměřených kurzů, která přiblíží fyzikální vzdělávání na PřF MU současné průmyslové a vědeckovýzkumné praxi, a studium tak lépe vybaví budoucí absolventy z hlediska uplatnění na trhu práce. Klíčovým prvkem projektu je zapojení odborníků z partnerských institucí do přípravy inovací. Projekt zastřešuje inovace fyzikálních praktik a praktických kurzů určených pro mezioborová studia, rozvoj výuky v unikátní laboratoři Čisté prostory (jediné svého druhu v ČR) a činnosti zaměřené na praxe studentů a přednášky odborníků z praxe.

 

Skácelová

13. 10. 2011 19:13