Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie

Kód projektu: KAN311610701
Období řešení: 1/2007 - 12/2011
Investor: Akademie věd ČR
Programový rámec / typ projektu: Nanotechnologie pro společnost -
Řešitel na MU: RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.

Skácelová

13. 10. 2011 19:21

Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace

Kód projektu: GD104/09/H080
Období řešení: 1/2009 - 12/2012
Investor: Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu: Doktorské granty -
Řešitel na MU: prof. RNDr. David Trunec, CSc.

Skácelová

13. 10. 2011 19:18

Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných látek

Kód projektu: MUNI/A/0990/2009

Období řešení:

Programový rámec / typ projektu:

1/2010 - 12/2012

Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) - Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu

Řešitel na MU:
 
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.

Anotace

Studenti magisterského a doktorského studia budou v rámci akreditovaného studijního oboru Fyzika plazmatu řešit dílčí vědecko - výzkumné úkoly, kterými se Ústav fyzikální elektroniky dlouhodobě zabývá. Pod odborným vedením svého školitele (a s přispěním ostatních členů Ústavu) budou tito studenti v průběhu řešení projektu pracovat na svých diplomových a disertačních pracích, které představují (budou představovat) řešené dílčí úkoly v následujících perspektivních směrech: Bariérové výboje, Studium elementárních plazmochemických procesů, Depozice a charakterizace tenkých vrstev a nanostrukturních materiálů, Diagnostika, Objemová plazmochemická syntéza, Lékařské a biologické aplikace. Výsledky prací budou důsledně publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech.

Skácelová

13. 10. 2011 19:19