Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Zlepšení plstících vlastností živočišných vláken pomocí plazmové úpravy za atmosférického tlaku

Kód projektu:  TA01011356/2011
Období řešení:  1/2011 - 12/2013
Řešitel na MU:
  prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 
Spolupracující organizace:
 TONAK a.s.
   

Anotace

Cílem projektu je ověření a optimalizace technologie povrchové úpravy králičích vláken nízkoteplotním plazmatem v provozu firmy TONAK a.s. za účelem zlepšení plstivosti vláken. Navržená technologie chráněná mezinárodní patentovou přihláškou má nahradit stávající technologii založenou na povrchové úpravě živočišných vláken agresivními roztoky kyselin. Základem technologie je unikátní zdroj plazmatu, který bude modifikovaný za účelem ekologicky i ekonomicky výhodné úpravy živočišných vláken. Důležitou součástí projektu je optimalizace dané technologie včetně její energetické bilance. Za účelem optimalizace bude podrobně studovaný plazmo-chemický mechanizmus procesu a fyzikálně-chemické změny vyvolané účinkem plazmatu generovaného v atmosferickém vzduchu na povrchu králičích vláken. Dílčím cílem je návrh poloprovozního zařízení schopného pracovat v poloautomatickém módu umožňující reálný up-scaling.

 

Skácelová

13. 10. 2011 19:14

Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu

Kód projektu: TA01010948/2011
Období řešení: 1/2011 - 12/2013
Řešitel na MU
Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Vysoké učení technické v Brně
Krampe CZ spol. s r.o.
   

Anotace

Předmětem projektu je implementace technologie povrchové úpravy PP vláken nízkoteplotním plazmatem do provozu firmy KrampeHarex spol. s r. o. Očekávaný přínos spočívá v náhradě či optimalizaci stávající technologie založené na povrchové úpravě PP vláken chemickou cestou, tj. lubrikaci. Při úspěšném řešení problému s úpravou povrchu PP vláken technologií plazmatu by tak technologie výroby vláken ve firmě KrampeHarex spol. s r.o. byla ekologičtější a také ekonomičtější, kdy by byl odstraněn nebo omezen výrobní krok lubrikace vláken.. Produkty fy KrampeHarex by se tak získaly výhodu oproti konkurenčním firmám v Evropském regionu.

Skácelová

13. 10. 2011 19:14